winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

bar-04W przeddzień Święta Górniczego ,,Barbórki", dnia 03 grudnia 2013 r. klasę III ,,a" odwiedził szczególny Gość, Górnik z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, Pan Henryk Kopeć.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć galowy strój górniczy, latarki górnicze, kilofek oraz figurkę Skarbka. Gość opowiadał o skarbach ziemi wydobywanych przez górników, kopalniach oraz o pracy górników. Spotkanie było niezwykle ciekawe, a możliwość dotknięcia stroju górnika oraz niektórych elementów górniczego wyposażenia okazała się bezcenna.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA