winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

konkursSZKOLNY KONKURS LITERACKO-MUZYCZNY
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na ułożenie tekstu piosenki
w ramach szkolnego projektu TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY

Organizator: biblioteka szkolna i nauczyciel muzyki p. Renata Wieczorek
Termin: 30 października 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – MUZYCZNEGO „BO JAK NIE MY TO KTO” DLA KLAS 4-8

Cele konkursu:

 • promowanie akcji Tydzień Uczniowskiej SuperMocy
 • rozwijanie zdolności literackich

Organizacja i przebieg konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8
 • udział w konkursie polega na indywidualnym ułożeniu tekstu piosenki w języku polskim, do znanej melodii lub piosenki
 • piosenka musi składać się z co najmniej 2 zwrotek i refrenu oraz posiadać tytuł

Należy dołączyć informację, do jakiej melodii został napisany dany tekst.

 • uczestnicy konkursu przynoszą własny, nigdzie niepublikowany tekst piosenki w formie wydruku A4 do biblioteki szkolnej lub nauczyciela muzyki p. Renaty Wieczorek do dnia 30 października 2020 r.
 • zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: imię, nazwisko i wiek  autora słów, tytuł                 i tekst piosenki, tytuł oryginalnej piosenki, do której powstał tekst
 • utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz zasad etycznych, nie może naruszać niczyich dóbr osobistych
 • do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie
 • organizatorzy nie zwracają zgłoszonych do konkursu tekstów
 • prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane
 • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 3 najlepsze teksty
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanej pracy. Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania

Tematyka konkursu:
Tekst piosenki powinien stać się przesłaniem dla innych, aby odkryli w sobie talenty, umiejętności                 i pasje. Należy wykorzystać co najmniej jedną z podanych sentencji (można nieznacznie zmienić tekst): „uwierz w siebie”, „masz te moc”, „możesz wszystko”, „rozwiń skrzydła”, „znajdź swoją drogę”, „odkryj siebie”, „doceń siebie”, „nie przestawaj marzyć”, „rośnij w siłę”, „możesz – potrafisz - zrobisz”
Nagrody:

 • każdy uczestnik konkursu otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i muzyki oraz punkty do zachowania. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dodatkowe „szóstki” oraz dodatkowe punkty do zachowania!!!
 • Na stronach internetowych i Facebooku szkoły zostaną opublikowane zwycięskie piosenki oraz imię, nazwisko i wiek autora

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA