winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

W kwietniu odbył się już XV Tarnowski Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”, którego organizatorem jest phm. Lucyna Szepielak-Wiatr wraz z 6 Gromadą Zuchową „Dzielne Skrzaty, działające przy Szk. Podst. nr 15 w Tarnowie. Celem tego rajdu jest kształtowanie u uczniów w wieku zuchowym patriotyzmu poprzez odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej i poznawanie walorów turystycznych i przyrodniczych ziemi tarnowskiej. Ten mały jubileusz postanowiliśmy w tym roku uczcić na szlaku partyzantów I Batalionu „Barbara” 16 PP. Armii Krajowej w Jodłówce Tuchowskiej.

Po krótkim apelu z meldowaniem gromad pod obeliskiem poświęconym pamięci Mari Kotulskiej, wyruszyliśmy do Izby Pamięci, gdzie wśród wojennych pamiątek odbyła się niezapomniana lekcja historii. Po krótkim odpoczynku pod opieką instruktorów i przewodników PTTK, ruszyliśmy niebieskim szlakiem turystycznym na górę Brzankę. Pod pamiątkową tablicą umieszczoną na skale pomiędzy Bacówką a szczytem odbył się Apel Poległych i gawęda przewodnika o wydarzeniach upamiętnionych na tej tablicy. Z platformy widokowej podziwialiśmy uroki Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Nie zabrakło czasu na posiłek w bacówce i zabawy w terenie. Rajd zakończył się uroczystym zawiązaniem kręgu, rozdaniem nagród, pamiątkowych plakietek i dyplomów.

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA