winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 070522 marca w naszej szkole zakończył się Tydzień Promocji Zdrowia i Walki z Uzależnieniami. Celem tego przedsięwzięcia była zarówno promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom, propagowanie postaw prozdrowotnych, integracja środowiska szkolnego jak i dobra zabawa. Jest to coroczna akcja, polegająca na uświadamianiu dzieciom i młodzieży istoty profilaktyki chorób oraz uzależnień. Organizowane były w tym celu różne działania profilaktyczne, służące także integracji szkolnej społeczności.

We wszystkich klasach I – III zostały przeprowadzone przez nauczycieli pogadanki na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie omawiali oraz kolorowali „Piramidę zdrowia”. Na szkolnych parapetach dzieci założyły wiosenne ogródki: wysiały rzeżuchę, rzodkiewkę i sadziły cebulkę. Podczas przerw uczniowie pałaszowali wspólne zdrowe drugie śniadanie. Ustalali, jakie warzywo lub owoc w danym dniu i klasie zostało „Bohaterem drugiego śniadania”. Okazało się, że w jednej klasie „bohaterem” została marchewka, w innych jabłko, gruszka, pomidor , rzeżucha, wiosenne kanapki z „nowalijkami” i owocowe szaszłyki. Wspólne śniadanie okazało się świetną zabawą, impulsem do rozmów o zdrowym odżywianiu. 

W ramach projektu uczniowie klas pierwszych na lekcjach języka angielskiego przygotowali wzór pudełka ze zdrowym drugim śniadaniem, a następnie opowiedzieli o nich. Uczniowie połączyli wiele umiejętności i wiadomości: wykonali pudełko śniadaniowe z papieru, ozdobili je, ulepili z plasteliny produkty imitujące zdrową żywność i na koniec podpisali pudełko w j. angielskim: „My healthy lunchbox” – „Moje pudełko ze zdrowym śniadaniem”. Do zaprezentowania swoich „śniadaniówek” wykorzystali piosenkę „What’s in your basket?” – „Co jest w twoim koszyczku”. Pierwszoklasiści przyswoili sobie nazwy zdrowych produktów do jedzenia i picia. Prezentacja gotowych pudełek i rozmowa o ich zawartości, połączona z piosenką, była okazją do przypomnienia sobie zasad zdrowego odżywiania, zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych i językowych, nagrodzonych przez nauczyciela bardzo dobrymi ocenami! 

Na zajęciach plastycznych uczniowie klas I – III wykonali kolorowe plakaty, które zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych. Na plakatach pojawiło się wiele haseł promujących zdrowy styl życia: „Sport i dieta”, „Dla Serca”, „Sport to zdrowie”, „Zdrowo jemy”. Uczniowie wiedzą, że aby być w 100% zdrowym, należy angażować się w aktywność fizyczną. Na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele zachęcali do systematycznej aktywności ruchowej, systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, dostosowanej do wieku i zainteresowań. Zachęcali uczniów do częstych spacerów wraz z rodzicami, w miarę możliwości do pieszego pokonywania drogi do i ze szkoły.

Działania podejmowane w Tygodniu Promocji Zdrowia i Walki z Uzależnieniami cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale i rodziców. Dostarczyły i utrwaliły nie tylko wiedzę o zdrowym stylu życia, ale były świetną zabawą, stały się okazją do integracji szkolnej społeczności.

W tym roku szkolnym Tydzień Promocji Zdrowia i Walki z Uzależnieniami wpisał się w działania profilaktyczne i wychowawcze szkoły oraz działania z zakresu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przewidziane do aktualnej realizacji.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA