winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0653„Dobrze Cię widzieć” – to hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona, przede wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach. Ogólnopolska akcja wystartowała 15 października 2018 r. W roku szkolnym 2018/19 kamizelki odblaskowe ma otrzymać ponad 3 miliony dziewczynek i chłopców ze szkół podstawowych w całej Polsce.

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie - zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze - właściwych sposobów zachowania się na drogach. Dzieci muszą być bezpieczne, gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, jadą rowerem na wycieczkę. I w każdej innej sytuacji w ruchu drogowym.

Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze - jako pieszy, rowerzysta czy pasażer - powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć” i ogromne przedsięwzięcie, jakim jest przekazanie kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom szkół podstawowych w Polsce. Przygotowane specjalnie dla dzieci wygodne i estetyczne kamizelki (w kilku rozmiarach, by czuć się w nich komfortowo) są praktyczne, a przede wszystkim - skuteczne. Poprzez odbijanie świateł nieporównywalnie większą powierzchnią niż w przypadku zwykłych odblasków (noszonych np. przy plecakach), umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze, co chroni przed potrąceniem przez samochód.

Samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie, w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Dlatego akcja „Dobrze Cię widzieć” to nie tylko 3 miliony kamizelek odblaskowych, ale również szeroka kampania edukacyjna.

Uczniowie naszej szkoły również otrzymali kamizelki odblaskowe oraz ulotki (z planem lekcji na odwrocie), na których znajduje się „7 odblaskowych rad drogowych” – podręczny przewodnik bezpiecznego zachowania na drodze.

Równie ważny element kampanii to spoty i krótkie filmy animowane, które będą pokazywane w telewizji i Internecie. Przygotowane w atrakcyjnej i przystępnej dla młodych odbiorców formie pomogą kształtować dobre nawyki wśród dzieci. Chodzi o to, by nie przekazywać im jedynie teoretycznej wiedzy, lecz w praktyce pokazać,  jak należy bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym. Tak właśnie pomyślane zostały spoty i kreskówki. Ambasadorem i „twarzą” kampanii został popularny aktor Cezary Pazura. 

Kampania ma kształtować postawę odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Przesłaniem są cztery wartości:

  • wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym;
  • świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł;
  • odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego;
  • gotowość – bycie odpowiednio wyposażonym (kamizelki odblaskowe) i umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków na drodze;
  • życzliwość - zrozumienie, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają wspólny cel: sprawne i bezpieczne przemieszczenie się, co łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” ma szansę na stałe zapisać się w świadomości społecznej. Projekt będzie angażował wszystkich uczestników ruchu drogowego do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Ma też ogromne znaczenie dla przeciwdziałania przestępczości.

Spowodowanie wypadku, w którym ktoś traci życie lub jest ranny, to przestępstwo. Podlega ono odpowiedzialności określonej przez Kodeks Karny. Jego skutki są często nieodwracalne. Dlatego kampania promująca bezpieczeństwo na drodze i kształtująca właściwy model zachowania w ruchu drogowym, zyskała wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA