winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20190206 141932W lutym uczniowie klas I - III naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z ratownikiem medycznym na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszym gościem była pani Ewelina Nowak – ratownik medyczny, która na co dzień jest pracownikiem PCK i niesie fachową pomoc potrzebującym ludziom.  W czasie zajęć pani ratownik omawiała zagadnienia związane z bezpieczeństwem poszkodowanego i ratującego, sprawdzaniem przytomności, wezwaniem karetki pogotowia, sprawdzeniem oddechu, wykonywaniem ucisków klatki piersiowej, oddechów ratowniczych, układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, postępowaniem w przypadku złamań i różnych urazów.

Wszystko, o czym mówiła, p. ratownik popierała działaniami praktycznymi. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w tych ćwiczeniach, wykonując podstawowe czynności ratownicze . Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie.

Były to niezwykle ważne zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA