winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze: 2.09.2019 (poniedziałek) – 24.01.2020 (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r (poniedziałek)

Godz. 930 – boisko szkolne/sala gimnastyczna

2.

Ślubowanie klas pierwszych

 październik 2019 r

Godz. 1700

3.

Dzień Nauczyciela

11 października 2019 r (piątek)

Godz. 1400

4.

Wigilia

19 grudnia 2018 r (czwartek)

Godz. 1700

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r
(poniedziałek - wtorek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

20 styczeń 2020 r (poniedziałek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –16.12.2019
(poniedziałek)

II półrocze: 10.02.2020 (poniedziałek) – 26.06.2020 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020 r
(poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

 luty 2020 r

 

10.

Egzamin ośmioklasisty
(wtorek-czwartek)

21.04.2020 - godz. 900
j. polski:
22.04.2020 - godz. 900
matematyka:
23.04.2020 r godz. 900
j. obcy nowożytny:

 

Termin dodatkowy
2020 r

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia– 14 kwietnia 2020 r
(czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

6 czerwca 2020 r (sobota)

 

13.

Klasyfikacja końcowa

18.06 czerwca 2020 r (czwartek)

Klasyfikacja roczna wstępna 18.05.2020 r
(poniedziałek)

14.

Pożegnanie absolwentów
uroczyste zakończenie roku

25 czerwca 2020 r (czwartek)

 

15.

Rozdanie świadectw szkolnych

26 czerwca 2020 r (piątek)

 

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2020 r

 

 

 

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA