winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Jednym z nowoczesnych środków dydaktycznych jest komputer wraz z właściwie dobranym oprogramowaniem. 

Technika komputerowa rozwija się w bardzo szybkim tempie. Użytkownik nie musi być informatykiem, by usiąść przy komputerze i wykonać przy jego użyciu jakąś pracę – napisać pismo, konspekt lekcji, sporządzić rysunki do materiałów na lekcję, wykonać zestawienie wydatków na wycieczce itp. 

Na dynamicznie rozwijającym się w ostatnim czasie rynku programów edukacyjnych najliczniej są prezentowane programy przeznaczone do nauczania początkowego oraz szkoły podstawowej.

Dostępne programy edukacyjne, możliwość korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, rosnące zainteresowanie techniką komputerową wśród nauczycieli zadecydowały o tym, że w szkole zorganizowałam i przeprowadziłam kurs komputerowy.

Współczesność zwykło się określać mianem rewolucji naukowo –techniczno -informatycznej. Na pierwszy plan zaczyna się w sposób wyraźny wysuwać technologia informacyjna. 
Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z podstawowych zadań szkoły. 

Kształcenie informatyczne można rozumieć w kontekście nauczania i uczenia się odpowiedniego przedmiotu, na przykład elementów informatyki lub wykorzystania metod i technik informatycznych w różnych przedmiotach. Obecnie umiejętności posługiwania się komputerem naucza się w szkole głównie w ramach przedmiotu elementy informatyki. Jest to przedmiot ogólnokształcący. Jednakże przyszłość edukacji informatycznej, to komputerowe wspomaganie nauczania poszczególnych przedmiotów.

Podczas wykorzystywania komputera na lekcjach uczeń zapoznaje się z możliwościami i perspektywami jego zastosowań w różnych dziedzinach. Ponadto, metodycznie właściwe wykorzystanie komputerów w nauczaniu może pobudzać aktywność i ciekawość poznawczą uczniów. Uważam, że w tym miejscu warto zacytować B.Gates`a, prezesa koncernu Microsoft: “Z własnego doświadczenia wiem, o ile skuteczniejsza staje się nauka, gdy pod ręką znajdują się odpowiednie narzędzia – i jak trudno jest się uczyć, gdy brak dobrych źródeł informacji. Marnuje się olbrzymi potencjał, kiedy uczniowie, zwłaszcza dzieci, które z natury uwielbiają komputery i kontakty z nimi, nie mają dostępu do technologii informacji, która dla ludzi myślących w kategoriach przyszłości jest czymś zwyczajnym”.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego można zauważyć szereg obszarów tematycznych, w których możliwe jest wykorzystanie komputerów w nauczaniu. 
Przy komputerowym wspomaganiu nauczania nie można nie zauważyć, że wzrasta znaczenie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pracujących z komputerem. Przy tym nie chodzi tylko o kompetencje informatyczne, ale przede wszystkim umiejętności zastosowania technologii informatycznej w edukacji. Zatem nauczycieli trzeba przygotować do wykorzystania komputerów w nauczaniu. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w tym zakresie jest kurs komputerowy dla nauczycieli, który planuję zorganizować w naszej szkole.

Współczesność zwykło się określać mianem rewolucji naukowo –techniczno -informatycznej. Na pierwszy plan zaczyna się w sposób wyraźny wysuwać technologia informacyjna. 
Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z podstawowych zadań szkoły. 
Kształcenie informatyczne można rozumieć w kontekście nauczania i uczenia się odpowiedniego przedmiotu, na przykład elementów informatyki lub wykorzystania metod i technik informatycznych w różnych przedmiotach. Przyszłość edukacji informatycznej, to komputerowe wspomaganie nauczania wszystkich przedmiotów. 
Odpowiednie metody pracy z dzieckiem w szkole oraz w domu mają bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia. 
Jednym z nowoczesnych środków dydaktycznych jest komputer wraz z właściwie dobranym oprogramowaniem . 
Nowoczesne kształcenie musi zmieniać się wraz z rozwojem technik komputerowych . Szkoła ma zapewnić dziecku prawidłowy rozwój. Nauczyciel zmuszony jest stosować komputery również w procesie dydaktycznym . Wprowadzenie Elementów Informatyki w szkołach nie jest załatwieniem sprawy do końca . Jak język polski nauczany jest na fizyce lub chemii, tak informatyka poprzez programy użytkowe jest nierozłącznym elementem w nowoczesnej edukacji.

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do pracy, gdy mają działać tradycyjnymi metodami. Komputer sprawi, że na pewno będą chętniej pracowały i pogłębiały swoją wiedzę. Stanie się on wówczas sprzymierzeńcem dziecka i nauczyciela, należy tylko dbać o rozsądne wykorzystanie czasu spędzonego przy tym nowoczesnym urządzeniu. Należy jednak pamiętać o tym, że komputer jest tylko narzędziem, które może wspomagać nauczyciela, ale go nigdy nie zastąpi. Osoba zajmująca się kształceniem dzieci, musi najpierw posiadać właściwą wiedzę, by prawidłowo pokierować procesem dydaktycznym. Komputer i jego oprogramowanie mają być sprzymierzeńcem dziecka i nauczyciela. Efektywne wykorzystanie komputera jest zależne od tego, jak szybko uczeń da się przekonać, że wcale nie musi całej obsługi uczyć się od razu i do tego na pamięć. Dziecko musi się oswoić ze sprzętem i nie traktować komputera jako czegoś, czego nie należy dotykać “bo się zepsuje”. Aspektów wykorzystania komputera w pracy z dzieckiem jest wiele.

Nauczyciel ma uświadomić dziecku, że komputer to tylko narzędzie, a gry komputerowe to tylko niewielkie zastosowanie komputera.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, wykorzystanie palety barw i wzorów, rozróżnianie i rysowanie figur płaskich dostępnych w programie, zapoznanie się z programami użytkowymi i posługiwanie się ich narzędziami, umiejętność rozwiązywania problemów – to tylko kilka bardzo ważnych powodów, dla których warto poświęcić przy komputerze czas swój i dziecka. Ważnym elementem każdych zajęć przy komputerze jest dobrze przemyślany temat, który połączy różnorodne cele kształcenia .

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA