winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku odbył  się w naszej szkole Konkurs „Matematyczny As Piątych klas”.  Tegoroczny konkurs składał się z dwóch etapów (w lutym i w czerwcu), a ilość zdobytych punktów w poszczególnych etapach została zsumowana w klasyfikacji generalnej.
W konkursie wzięło udział łącznie aż 30 piątoklasistów, spośród których najlepsza okazała się Emilka Krzemińska z klasy 5b.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągnięć i życzymy udanych wakacji, a w nowym roku szkolnym zachęcamy do rywalizacji o tytuł Matematycznego Asa Klas Szóstych.
Najlepsza dziesiątka piątoklasistów w szkolnym konkursie
„Matematyczny As Piątych Klas”

               
1 .Krzemińska Emilia     5b          
2. Jarosz Szymon          5a
3. Piętowski Michał        5b          
4.Denisiuk Mikołaj           5a          
5.Kuczek Klaudia             5c          
6. Świątek Julia                5c          
7.Orlow Łukasz                5b          
8. Jarmuła Julia                5a          
9. Dudek Nikola                5b          
10.Podpłomyk Justyna      5c

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA