winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Konkurs dla klas II odbędzie się w czerwcu 2015 r. Obejmuje znajomość nazw liczb 0 – 1000 oraz wykonywanie 4 podstawowych działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
do 20 w j. angielskim

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA