winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Konkurs dla klas I odbędzie się w czerwcu 2015 r. Obejmuje znajomość nazw liter alfabetu angielskiego oraz literowanie.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA