winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf175412 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie odbył się VIII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi”. Konkurs miał na celu rozbudzenie śpiewu kolędowego, pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej, jak również uwrażliwienie – przede wszystkim młodych ludzi – na piękno tych tradycji.
Laureatką konkursu została uczennica z klasy II d naszej szkoły Laura Podgórska, którą do konkursu przygotowała Tamara Szczeklik.

GRATULUJEMY!!!