winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF7990Uczniowie klas szóstych naszej szkoły zostali objęci programem profilaktyczno-terapeutycznym „Odczuwaj, ufaj, mów". W dniu 24 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe, które w ramach tegoż programu przeprowadzili pan Lech Gwiaździński i pan Andrzej Rakowski z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. W każdej klasie zajęcia trwały 2 godziny lekcyjne.

Program składał się z czterech części:
Część I – zawierała ćwiczenia i zabawy integracyjne wzmacniające poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną atmosferę
Część II „Odczuwaj" – miała na celu werbalizację stanów emocjonalnych, prowadzący starali się uświadomić młodzieży wpływ uczuć na zachowanie i rolę pozytywnego nastawienia
Część III – „Mów" – prowadziła do budowania postawy otwartości, likwidowania lęku przed mówieniem o sobie, opanowania umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
Część IV – „Ufaj" – obejmowała ćwiczenia dotyczące prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania i wiary w siebie.
Celem tego programu było ograniczenia działania pułapek czasem zakodowanych w naszej podświadomości w wyniku różnych doświadczeń i przeżyć. Miał on służyć temu, aby bagaż wewnętrznych przekonań „nie czuj, nie mów, nie ufaj", nie uniemożliwiał rozwoju osobistego, szczęśliwego życia i właściwych relacji z innymi ludźmi.
Biorąca udział w programie młodzież wysoko oceniła przygotowanie i umiejętności prowadzących zajęcia.
„Odczuwaj,ufaj, mów" jest to program autorstwa Barbary i Grzegorza Paź.