winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze: 3.09.2018 (poniedziałek) – 11.01.2019  (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r ( poniedziałek)

 

Godz. 9:00

2.

Ślubowanie klas pierwszych

październik 2018 r

Godz. 17:00

3.

Dzień Nauczyciela

12 października 2018 r (piątek)

Godz. 14:00

4.

Wigilia

19 grudnia 2018 r  (środa)

Godz. 17:00

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

22 grudnia – 31 grudnia 2018 r
(sobota – poniedziałek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

07 styczeń 2019 r (poniedziałek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze – 05.12.2018
(środa)

II półrocze: 28.01.2019 (poniedziałek) – 22.06.2019 (piątek)

7.

Ferie zimowe

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r
(poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

 luty – marzec 2019 r

 

9.

Egzamin ośmioklasisty
(poniedziałek – środa)

15 kwietnia 2019 - godz. 9:00
j. polski:
16 kwietnia 2019 - godz. 9:00
matematyka:
17 kwietnia 2019 r godz. 9:00
j. obcy nowożytny:

 

Termin dodatkowy
3, 4, 5 czerwca 2019 r

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r
(czwartek – wtorek)

 

11.

Szkolny Piknik Rodzinny

8 czerwca 2019 r (sobota)

 

12.

Klasyfikacja końcowa

13 czerwca 2019 r (czwartek)

Klasyfikacja roczna wstępna  13.05.2019r
(poniedziałek)

14.

Pożegnanie absolwentów

19 czerwca 2019 r (środa)

 Godz. 17:00

15.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

21 czerwca 2019 r (piątek)

Godz. 8:30

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2019 r