winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

14 stycznia 2014 r. odbył się szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas piątych. Zadania obejmowały  słuchanie ze zrozumieniem  (3 rozmowy o tematyce medycznej), uzupełnianie luk w tekście podanymi słowami, opis obrazka, tworzenie pytań i przeczeń do zdań w czasach teraźniejszym i czasie przeszłym, użycie stopniowania przymiotników do porównań, użycie czasowników modalnych do udzielania porad, wskazywanie kierunku i położenia oraz znajomość przyimków miejsca. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 89 punktów. Oto wyniki konkursu:

Nazwisko i imię

Punkty

1. Martyna Chmiel

74,5 pkt.

2. Jakub Rewicz

70,5 pkt.

3. Dawid Dulian

70 pkt.

3. Gabriela Gancarz

70 pkt.

4. Aleksandra Augustyńska

69 pkt.

5. Dawid Jeleń

67 pkt

5. Aleksandra Wrona

67 pkt.

6. Miłosz Adamczyk

66,5 pkt.

7. Monika Marek

66 pkt.

8. Jakub Hońdo

60 pkt

9. Kinga Gawron

58,5 pkt.

10. Kamil Małeta

56 pkt.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach językowych!

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA