winieta-gl

WPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU
LISTOPAD 2019

19 DNI X 3,50= 66,50

 

Wpłaty należy uiścić do dnia 10.11.2019 u intendenta lub drogą elektroniczną: 

Rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul Krupnicza 8
33-100 Tarnów
37 1030 1250 0000 0000 8802 8058
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

W tytule proszę podać: wpłata za obiad, nazwisko i imię dziecka, klasa.

Nie dokonanie wpłaty w terminie może skutkować decyzjami wynikającymi z zapisu Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku § 3 pkt. 4 w brzmieniu: „(..) W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust.2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku”.

Nieobecności dzieci na obiedzie proszę zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej intendentowi szkoły tel. 14 655 73 73 wew. 26. 

W związku z potrąceniami wynikającymi ze zgłoszonych nieobecności dziecka na obiedzie prosimy, by na początku każdego miesiąca sprawdzić u intendenta szkoły kwotę, jaką należy wpłacić za żywienie dziecka.

DZIEŃ KROPKI W KLASACH STARSZYCH

Dzień Kropki jest świętem kreatywności, odkrywania talentów i pokonywania trudności. W naszej szkole cieszy się ono powodzeniem przede wszystkim w klasach młodszych. W tym roku do obchodów tego święta przyłączyli się również uczniowie klas starszych – klasa 5a, 5d i po raz kolejny – członkowie kółka plastycznego. Historia małej Ashti, która dzięki jednej, małej kropce uwierzyła w siebie, stała się inspiracją do przeprowadzenia różnorodnych, twórczych działań. Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w poszczeg&oa

Mała książka - wielki człowiek - rusza ogólnopolska kampania dla dzieci

Od października 2019 r. nasza szkoła promuje akcję „Mała książka - wielki człowiek” i serdecznie zaprasza rodziców i dzieci do czytania. Każde dziecko z klasy pierwszej otrzymało w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.

BohaterON w naszej szkole

"BohaterON – włącz historię!" to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt edukuje Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną. Jako że nasza Szkoła w swej misji wychowawczej zakłada kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i poczucia dumy z przynależności narodowej- uczniowie przyłącz

LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH

Zbliżają się dni, w których w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich zmarłych.  Dlatego w dniach 23- 25 października nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”.

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W PIĘTNASTCE

W październiku uczniowie naszej szkoły pod opieką pań: Danuty Wojciechowskiej, Karoliny Góryjowskiej i Angeliki Szumlańskiej wzięli udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (WMTDAY).Nauczyciele matematyki w klasach 4-8 przeprowadzili eliminacje do szkolnego konkursu znajomości tabliczki mnożenia. Z każdej z klas wybrano po trzy osoby najlepiej znające tabliczkę mnożenia. Uczniowie ci wzięli udział w II etapie konkursu. Po bardzo emocjonującej rywalizacji wyłoniono  Szkolnych Mistrzów Tabliczki Mnożenia:

Konkurs ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie”

Od października w naszej szkole trwa zbiórka zużytych baterii. Baterie zawierają mnóstwo substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska i nie powinny trafiać razem z innymi odpadami na składowisko. Dlatego zachęcamy naszych uczniów do przynoszenia ich do szkoły, która przekazuje je do firmy zajmującej się utylizacją baterii. Akcja zbierania zużytych baterii prowadzona jest w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. Szkoły, które zbiorą najwięcej, zostaną nagrodzone. Dodatkowo Samorząd Uczniowski wyróżni uczniów,

Akcja charytatywna w naszej szkole

„Nakręć się na pomaganie i wkręć do niego innych”- to motto akcji charytatywnej, w której bierze udział nasza szkoła. Jej celem jest pomoc małej Mai. Jest ona dzielnym przedszkolakiem, który ma zespół Downa, poszerzone miedniczki nerkowe, ubytek międzyprzedsionkowy i znacznie obniżoną odporność. Każdy z nas może pomóc, zbierając i przynosząc do szkoły plastikowe nakrętki. Zebrane ze sprzedaży nakrętek pieniądze zostaną wykorzystane na leczenie i rehabilitację Mai. Jeśli możesz, pomóż!  

Mała książka - wielki człowiek - rusza ogólnopolska kampania dla dzieci

Od października 2019 r. nasza szkoła promuje akcję „Mała książka - wielki człowiek” i serdecznie zaprasza rodziców i dzieci do czytania. Każde dziecko z klasy pierwszej otrzymało w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.

DZIEŃ PIŻAMY

W poniedziałek 28 października w naszej szkole obchodzono Dzień Piżamy. Przechodząc się w tym dniu po szkolnych korytarzach, można było poczuć się jak w domu, a sale lekcyjne zamieniły się w domowe sypialnie. Wszystko to za sprawą naszych uczniów, którzy przyszli w tym dniu do szkoły w swoich ulubionych mięciutkich i cieplutkich piżamach, szlafrokach oraz kapciach. Były też ulubione podusie, maskotki oraz kocyki.

„Święto Latawca i Szarej Lilijki”

W sobotę 19 października nasze zuchy uczestniczyły w „Święcie Latawca i Szarej Lilijki” w Szkole Podstawowej w Żabnie, którego organizatorem był Hufiec ZHP Tarnów. Głównymi celami było uhonorowanie 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, integracja harcerzy i zuchów zrzeszonych w Hufcu, upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu, i propagowanie tradycji budowy i puszczania latawców.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA

cyfrowa-szkola-2

 

 

mam-6-lat
bezpieczny-puchatek

edunet