Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania Pilzno spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wiedzy objętego naborem na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.