Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1

  1. Dyrektor szkoły zwołuje w dniu 17.06.2020 r (środa) o godz. 17.00 Zebranie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w sposób zdalny.

§2

  1. W nawiązaniu do Zarządzenia dyrektora SP15 nr 12/2019/2020 z dnia 1.06.2020 podtrzymuję harmonogram związany z klasyfikację roczną uczniów szkoły.
  2. Zdalne zebranie RP odbędzie się z wykorzystaniem e-dziennika.

mgr. Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09, czerwiec 2020 10:39 Jerzy Wiatr