ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§1

Dnia 24.09.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .

Godzina zebrania :15.00
Obecność obowiązkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 18:57 Jerzy Wiatr