ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

1

Dnia 28.03.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .

Godzina zebrania :15.00
Obecność obowiązkowa.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 18:32 Jerzy Wiatr