Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im .Gen. J. Bema w Tarnowie  z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 im .Gen. J. Bema w Tarnowie na rok  szkolny 2019/2020

 1. Na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  2. Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 14 stycznia 2019 r
   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
   i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
  3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie wprowadzam Regulamin  rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 Tarnowie na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 1. Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:
  1. Barbara Tyka - przewodniczący,
  2. Bogusława Hołda - członek,
  3. mgr Grażyna Barnaś - członek,
  4. mgr Dorota Słobodzian - członek,
  5. mgr Sabrina Rogóż - członek,
  6. Małgorzata Kukla - członek
 2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.02.2019 roku

Dyrektor szkoły - mgr Teresa Kot

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 w Tarnowie pdf 132.95 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12, luty 2019 18:16 Jerzy Wiatr