Drukuj

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego i zaliczki na żywienie.

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Instrukcji kasowej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 01.09.2009 r. ustalam wysokość pogotowia kasowego na 2019rok w wysokości: 1 000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2

Ustalam wysokość zaliczki na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w wysokości: 300,- zł. ( słownie: trzysta złotych).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam niżej wymienionym osobom:
1.     Głównemu księgowemu – w zakresie ogólnej polityki zasad rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasad inwentaryzacji i prowadzenia kasy.
2.     Specjalista d.s. kadr – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i prowadzenia kasy.
3.     Intendentowi – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i rozliczenia zaliczki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot
Tarnów.02.01.2019

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 06, styczeń 2019 07:59 Jerzy Wiatr