Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 10.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników

Na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy, z dnia 7 września 1991 r  o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 roku nr 67 z późn. mianami)  wprowadzam Szkolny Zestaw Podręczników Programy nauczania w klasach I-VI

§ 1

Na podstawie zapisów Ustawy o systemie oświaty wprowadzam Szkolny Zestaw podręczników i programów nauczania w klasach I-VI stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Niniejszy zestaw podręczników i programów obejmuje:

  1. Zestaw podręczników obowiązujący w klasach I-III szkoły podstawowej .
  2. Zestaw podręczników obowiązujących w  klasach IV-VI.
  3. Zestaw programów nauczania dla klas I-VI

§ 3

  1. Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania obowiązuje od 1 września 2011
  2. Zmiana podręcznika nie może zostać wprowadzona wcześniej niż po upływie etapu kształcenia ( 3 lata) 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:54 Jerzy Wiatr