Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie  z dnia 11.10.2010r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 roku dotyczącego nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010 r) wprowadzam w Kalendarzu roku szkolnego 2010/2011 poniższe zmiany. 

§ 1

 1. Z dniem 1.10.2010 roku wprowadzam do kalendarza roku szkolnego 2010/2011 n/w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Niżej wymienione dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały uzgodnione z:
  1. Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie,
  2. Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie,
  3. Samorządem Uczniowskim działającym w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie,
 3. W n/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły, w tym wycieczki klasowe jedno i wielodniowe.
 4. O zakresie i planach prowadzonych zajęć uczniowie będą poinformowani przez prowadzących zajęcia nauczycieli.
 5. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

§ 2

 1. Wykaz dni wolnych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2010 roku. 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot
 

Załącznik do Zarządzenia nr 10_2010

DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie

15.10.2010 r
(piątek)

piątek po Dniu Nauczyciela

02.11.2010 r
(wtorek)

wtorek Dzień Zaduszny

12.11.2010 r
(piątek)

piątek po Święcie Niepodległości

7.01.2011 r
(piątek)

piątek po Święcie Trzech Króli

05.04.2011 r
(wtorek)

Sprawdzian-Klasa VI

2.05.2011
(poniedziałek)

poniedziałek przed Świętem 3- Maja

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:53 Jerzy Wiatr