Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 26.05.2010 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników

Na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy, z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 roku nr 67 z późn. mianami) wprowadzam Szkolny Zestaw Podręczników 

§ 1

Na podstawie zapisów Ustawy o systemie oświaty wprowadzam Szkolny Zestaw podręczników stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia 

§ 2

Niniejszy Zestaw Podręczników obejmuje:

  1. Zestaw podręczników obowiązujący w klasach I-III szkoły podstawowej .
  2. Zestaw podręczników obowiązujących w  klasach IV-VI. 

§ 3

  1. Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje od 1 września 2010 r.
  2. Zmiana podręcznika nie może zostać wprowadzona wcześniej niż po upływie etapu kształcenia ( 3 lata) 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:50 Jerzy Wiatr