Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 10.11 2009 r w sprawie procedur postępowania w związku z rozszerzającymi się przypadkami zachorowania na grypę

W związku z nasilającymi się przypadkami zachorowania na grypę zarządzam co następuje:

 1. Ponawiam zobowiązanie nauczycieli do monitorowania frekwencji na zajęciach lekcyjnych i zgłaszania jej do dyrekcji.
 2. Należy zwracać uwagę na zachowanie uczniów i w przypadkach podejrzanych kierować do pielęgniarki szkolnej lub wychowawców, którzy winni skontaktować się z rodzicami.
 3. Zobowiązuję wychowawców klas do ponownego przeprowadzenia lekcji wychowawczych na temat zagrożeń grypą wśród ludzi. Materiały do przeprowadzenia zajęć uzyskać można:
  1. na stronie MEN (www.men.gov.pl) lub Kuratorium Oświaty ( www.kuratorium.krakow.pl )
  2. w zasobach internetowych
  3. u pielęgniarki szkolnej
 4. Temat ten należy poruszyć również na zebraniach z rodzicami
 5. Proszę zwrócić uwagę uczniom na odpowiednie wykorzystanie środków czystości w sanitariatach i ich nie niszczenie.
 6. Proszę o rytmiczne prowadzenie dyżurów i zwracanie uwagi na zachowania uczniów.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania

Dyrektor Szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:31 Jerzy Wiatr