ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie o powołaniu zespołu powypadkowego

Powołuję zespół powypadkowy w składzie:

  1. Imię i nazwisko - Jerzy Pajdostanowisko służbowe: - specjalista ds. bhp.
  2.  Imię i nazwisko - Barbara Tykastanowisko służbowe: - przedstawiciel pracowników

w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku jakiemu uległ Andrzej Kukułka dnia 23 października 2009 roku o godzinie 14:50 na terenie budynku Szkoły.

Zobowiązuję zespół powypadkowy do:

  • niezwłocznego wszczęcia postępowania powypadkowego,
  • sporządzenia niezbędnej dokumentacji,
  • zebranie oświadczenia od poszkodowanego,
  • zebranie oświadczenia od świadków wypadku,
  • sporządzenia w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia.

Dyrektor Szkoły
Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:31 Jerzy Wiatr