Na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy, z dnia 7 września 1991 r  o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 roku nr 67 z późn. mianami)  wprowadzam Szkolny Zestaw Podręczników

§ 1

Na podstawie zapisów Ustawy o systemie oświaty wprowadzam Szkolny Zestaw podręczników stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia 

§ 2

Niniejszy Zestaw Podręczników obejmuje:

  1. Zestaw podręczników obowiązujący w klasach pierwszych szkoły podstawowej w związku z wprowadzeniem reformy programowej,
  2. Zestaw podręczników obowiązujących w pozostałych klasach jako kontynuacja dotychczasowego procesu dydaktycznego. 

§ 3

  1. Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje od 1 września 2009 r
  2. Zmiana podręcznika nie może zostać wprowadzona wcześniej niż po upływie etapu kształcenia ( 3 lata) 

po. Dyrektora szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:29 Jerzy Wiatr